brand  Klantaanmelding

Privacyverklaring

Privacyverklaring CTS Eventim NL

We bedanken u voor uw bezoek aan de website van CTS EVENTIM Solutions GmbH.

Goed omgaan met de privacybescherming heeft voor ons een hoge prioriteit en vormt de grondslag voor de verhouding met onze klanten op basis van vertrouwen. Daarom willen we u hierbij informeren over de betekenis van de privacybescherming en over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij CTS EVENTIM NL:

Privacybescherming bij CTS EVENTIM NL

Gebruikers kunnen het onder www.eventim-inhouse.nl beschikbaar gestelde aanbod bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Voor het gebruik van enkele functies binnen het aanbod kan het afgeven van bepaalde persoonsgebonden gegevens echter nodig zijn (bijvoorbeeld het e-mailadres). We wijzen u erop dat e-mailproviders het verstrekken van e-mailadressen mogelijk maken, waarbij de gebruiker van het adres onbekend blijft.

CTS EVENTIM Solutions NL verwerkt de persoonsgebonden gegevens van de gebruikers in overeenstemming met de voor de overeenkomst geldende bepalingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens. CTS EVENTIM NL heeft het recht deze gegevens aan door haar met de uitvoering van het contract belaste derden over te dragen, voor zover dit nodig is voor de naleving van de afgesloten contracten. Voor het overige geeft CTS EVENTIM NL de gegevens van de gebruiker niet door aan derden, tenzij de gebruiker hierin uitdrukkelijk heeft toegestemd. De gebruiker kan zijn toestemming op ieder moment zonder opgaaf van redenen tegenover CTS EVENTIM NL herroepen. Als de gegevens van de gebruiker door CTS EVENTIM NL definitief moeten worden verwijderd, is het voldoende dit mee te delen aan CTS EVENTIM NL.

Gegevensbescherming

CTS EVENTIM NL beschermt zijn servers met moderne firewallsystemen. Deze en andere organisatorische maatregelen garanderen een betrouwbare bescherming van de gebruikersgegevens.

Links naar andere aanbiedingen

Binnen het aanbod van www.eventim-inhouse.nl kunnen links naar de sites van andere aanbieders opgenomen zijn. Aangezien CTS EVENTIM NL geen invloed kan uitoefenen op deze websites, adviseren we de gebruiker eventueel ook daar de beschikbare informatie over privacybescherming op te vragen. CTS EVENTIM NL draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. 

Datum: 29 augustus 2013